Jak wziąć udział?

1

Kup dowolny produkt marki Crunchips w sieci Lidl i zachowaj paragon.

2

Zarejestruj swój zakup w formularzu poniżej

3

Odpowiedz na pytanie: Jak najchętniej słuchasz muzyki i dlaczego?

Zgłoszenia przyjmujemy od 10 do 31 stycznia 2022 r.

Laureaci

NAGRODA I STOPNIA

 1. jez…..
 2. nat…..
 3. moo…..
 4. zom…..
 5. bar…..
 6. inc…..
 7. mhe…..
 8. iwo…..
 9. kam…..
 10. ann…..
 11. cop…..
 12. pat…..
 13. olg…..
 14. fee…..
 15. mag…..
 16. sta…..
 17. cns…..
 18. lar…..
 19. ama…..
 20. bis…..

NAGRODA II STOPNIA

 1. mar…..
 2. dor…..
 3. bar…..
 4. ane…..
 5. mar…..
 6. aga…..
 7. mar…..
 8. tja…..
 9. szp…..
 10. zbi…..
 11. day…..
 12. jar…..
 13. mal…..
 14. jul…..
 15. ams…..
 16. ewe…..
 17. daw…..
 18. dol…..
 19. man…..
 20. wio…..

NAGRODA II STOPNIA

 1. mac…..
 2. bar…..
 3. end…..
 4. hom…..
 5. sdz…..
 6. usz…..
 7. mag…..
 8. mar…..
 9. kat…..
 10. mem…..
 11. ape…..
 12. rad…..
 13. van…..
 14. ivo…..
 15. pgi…..
 16. krz…..
 17. msm…..
 18. avi…..
 19. xma…..
 20. asi…..

Laureatów o wynikach poinformujemy drogą mailową.

Menu